Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Dlaczego warto skorzystać z usługi adresu do najmu okazjonalnego?

Dlaczego warto skorzystać z usługi adresu do najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny staje się coraz powszechniejszą formą wynajmu, jednak nie każdy najemca posiada możliwość wskazania na zastępczy lokal do wyprowadzki. Okazjonalny.info to partner świadczący usługę, która wspiera podpisywanie umów najmu okazjonalnego. Mogą z niej skorzystać zarówno najemcy z Polski i zagranicy (w przypadku, gdy nie mają możliwości wskazania adresu do eksmisji zabezpieczającego umowę najmu okazjonalnego), jak i wynajmujący w ramach skuteczniejszego zabezpieczenia swojej własności. Mechanizm działania umowy najmu okazjonalnego zwiększa bezpieczeństwo obu stron najmu i zapewnia większą transparentność dzięki jasnym zasadom.

Szczegóły na temat usługi można uzyskać bezpośrednio u naszego partnera pod numerem 881 625 360 lub 884 925 360 lub na najem@okazjonalny.info.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.