Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Dlaczego weryfikujemy zarobki?

Dlaczego weryfikujemy zarobki?

Zobowiązanie finansowe związane z wynajmem mieszkania często sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. W związku z tym istotne jest przeprowadzenie weryfikacji zarobków potencjalnego najemcy, która ma na celu oszacowanie, czy posiada on wystarczające środki finansowe, aby bezpiecznie wynająć mieszkanie bez naruszania własnej płynności finansowej.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.