Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa energetycznego?

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa energetycznego?

Ceny uzyskania świadectwa zaczynają się już od 249 zł brutto. Końcowa wycena jest ustalana podczas rozmowy z ekspertem i zależy od złożoności indywidualnego przypadku klienta.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.