Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Ile kosztuje zamówienie oświadczenia?

Ile kosztuje zamówienie oświadczenia?

Zamówienie adresu do umowy najmu okazjonalnego kosztuje 399 zł brutto płatne online lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej. Kwota 399 zł jest jednorazowa, stała bez względu na okres trwania umowy najmu okazjonalnego, czy liczbę osób podpisujących umowę.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.