Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Ile nieruchomości można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Ile nieruchomości można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Nie ma limitu liczby ubezpieczeń płatności czynszu, które możesz zakupić. Niektórzy z naszych klientów posiadają tysiące mieszkań na wynajem i ubezpieczają je wszystkie!

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.