Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia. Dokumenty sporządzone przed datą wejścia w życie nowej ustawy (28 kwietnia 2023 r.) są ważne przez okres, na który zostały wydane. Warto pamiętać, że ważność certyfikatu może wygasnąć wcześniej, jeśli zostaną wykonane prace budowlane lub instalacyjne, które zmienią efektywność energetyczną budynku (np. wymiana okien, systemu ogrzewania, docieplenie budynku).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.