Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jak długo najemca może posługiwać się Certyfikatem Najemcy?

Jak długo najemca może posługiwać się Certyfikatem Najemcy?

Certyfikat Najemcy jest oceną ryzyka stanu obecnego, tj. “tu i teraz”, wystawianym na podstawie danych aktualnych w momencie przejścia przez proces weryfikacji dla konkretnej nieruchomości.

Ubezpieczenie płatności czynszu ze zniżką wynikającą z pozytywnego Certyfikatu Najemcy można kupić przez 45 dni od otrzymania Certyfikatu Najemcy.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.