Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jak działa weryfikacja historii płatniczej i kredytowej w przypadku obcokrajowców?

Jak działa weryfikacja historii płatniczej i kredytowej w przypadku obcokrajowców?

W simpl.rent sprawdzamy zadłużenie każdego najemcę bez względu na narodowość. Zdarzają się przypadki, gdy najemcy przyjeżdżający z zagranicy deklarowali brak zadłużeń, natomiast analiza baz wykazała, że istnieje ryzyko nieterminowych płatności.

👉Sprawdź, jakie bazy weryfikujemy w artykule: Co obejmuje weryfikacja historii płatniczej i kredytowej?

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.