Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Instrukcje video

Jak kupić ubezpieczenie najemcy z zaproszenia?

Jak kupić ubezpieczenie najemcy z zaproszenia?

W tym filmie pokażemy Ci, jak wykupić ubezpieczenie najemcy po otrzymaniu zaproszenia od właściciela mieszkania lub agenta nieruchomości.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.