Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Cennik i płatności

Jak otrzymać fakturę?

Jak otrzymać fakturę?

W przypadku planu dla prywatnego właściciela wystarczy, że na ekranie podsumowania zaznaczysz pole “Chcę otrzymać fakturę” i uzupełnisz niezbędne dane. Klienci firmowi otrzymują fakturę na podstawie informacji podanych w formularzu.

Zmiany danych do faktury można dokonać na koncie użytkownika w zakładce Ustawienia konta/Twój plan. Jeśli na etapie wyboru planu, nie zaznaczysz opcji faktury, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@simpl.rent.

Faktura zostanie wysłana elektronicznie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.