Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Jak postępować w razie szkody w ubezpieczeniu mieszkania i domu?

Jak postępować w razie szkody w ubezpieczeniu mieszkania i domu?

Nie chcemy tego zakładać, ale załóżmy, że wydarzyła się szkoda. W tej sytuacji na start zadbaj o zabezpieczenie ocalałego majątku, aby nie doszło do dalszego zniszczenia. W zależności od zdarzenia chodzi na przykład o wezwanie straży pożarnej lub zawiadomienie policji w razie kradzieży z włamaniem.

Należy także jak najszybciej powiadomić o szkodzie PZU – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia wypadku.

Możesz skontaktować się z PZU przez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie:

👉 Przeczytaj więcej o postępowaniu w razie szkody w OWU na s. 17

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone