Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jak przebiega weryfikacja dla osób z zagranicy?

Jak przebiega weryfikacja dla osób z zagranicy?

Nawet bez posiadania numeru PESEL można z powodzeniem przejść proces weryfikacji w simpl.rent. W przypadku najemców spoza Polski, weryfikujemy dochody na podstawie odpowiednich dokumentów lub danych z logowania do konta bankowego. Obsługujemy banki z Polski, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii i Filipin, pełna lista banków do metody logowania do konta bankowego znajduje się tutaj. Nie jest konieczne, aby najemca miał dochód wyłącznie w Polsce – w simpl.rent akceptujemy również dokumenty dochodowe z zagranicy.

Jeśli osoba nie otrzymuje regularnych wpłat od pracodawcy lub banku nie ma na liście, konieczne jest przesłanie odpowiednich dokumentów w celu ukończenia procesu weryfikacji zarobków.

👉 Dowiedz się więcej o akceptowanych przez nas dokumentach w Polityce weryfikacji zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.