Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jak przedłużyć wykupioną polisę ubezpieczeniową?

Jak przedłużyć wykupioną polisę ubezpieczeniową?

Przedłużenie ubezpieczenia najemcy jest prostą i przyjemną sprawą. Przed zakończeniem polisy otrzymasz przypomnienie mailowe z możliwością przedłużenia polisy ubezpieczeniowej. Następny krok to zalogowanie się na konto i potwierdzenie danych, a następnie dokonanie płatności. To wszystko!

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.