Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jak sprawdzić, czy najemca wykupił ubezpieczenie z zaproszenia?

Jak sprawdzić, czy najemca wykupił ubezpieczenie z zaproszenia?

Najemca otrzymał od Ciebie zaproszenie do zakupu ubezpieczenia najemcy, a Ty nie widzisz potwierdzenia aktywnej polisy? Prosimy o skontaktowanie się z najemcą w celu weryfikacji, czy ubezpieczenie zostało zakupione.

Możesz również przesłać do najemcy instrukcję udostępnienia danych na polisie.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.