Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jak sprawdzić status przesyłki?

Jak sprawdzić status przesyłki?

W przypadku wybrania oświadczenia z podpisem notarialnym w formie papierowej przesyłka zostanie do Ciebie nadana za pomocą kuriera DPD. Po przyjęciu zamówienia numer przesyłki wyświetli się w Twoim koncie simpl.rent w zakładce "Najem okazjonalny". Aktualny status przesyłki możesz sprawdzić na stronie firmy kurierskiej: https://www.dpd.com/pl/pl/

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.