Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jak umowa najmu okazjonalnego zabezpiecza interes właściciela?

Jak umowa najmu okazjonalnego zabezpiecza interes właściciela?

Czasem zdarza się, że najemca przestaje płacić czynsz i nie chce wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania. W takim przypadku najemca jest chroniony zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów, co oznacza, że właściciel nie ma prawa “na własną rękę” zmusić najemcę do wyprowadzki. Wymaga to procesu sądowego, który może potrwać nawet kilka lat. Umowa najmu okazjonalnego chroni właściciela dzięki oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wskazaniu lokalu zastępczego. Dzięki temu w razie niewywiązywania się przez najemcę z postanowień umowy lub zakończenia najmu, wynajmujący może przeprowadzić eksmisję bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.