Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jak uzyskać pozytywny Certyfikat Najemcy?

Jak uzyskać pozytywny Certyfikat Najemcy?

Aby uzyskać pozytywny Certyfikat Najemcy należy pozytywnie przejść każdy z 3 etapów procesu weryfikacyjnego:

  • W pierwszym etapie potwierdzona zostanie Twoja tożsamość.
  • W Twojej historii płatniczo-kredytowej nie powinno być sygnałów wskazujących na trudności ze spłacaniem należności.
  • Podczas weryfikacji zarobków sprawdzimy, czy Twój średni dochód netto z minimum 3 ostatnich miesięcy jest wyższy niż dwukrotność opłat za najem.

Kluczowym etapem jest weryfikacja zarobków, dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w Polityce weryfikacji zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.