Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jak zamówić adres do umowy najmu okazjonalnego?

Jak zamówić adres do umowy najmu okazjonalnego?

Krok 1. Przed zamówieniem zapoznaj się z regulaminem i przygotuj niezbędne dane do przygotowania oświadczenia:

  • Dane wszystkich stron umowy najmu.
  • Daty trwania umowy (początek i zakończenie).
  • Adres wynajmowanego lokalu.
  • Dane do wysyłki kurierskiej.

Krok 2. Zarejestruj się na platformie simpl.rent, wypełnij krótki formularz, wybierz 1 z 2 rodzajów oświadczenia:

  • Dokument papierowy z podpisem notarialnie poświadczonym.
  • Dokument PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Po wybraniu formy oświadczenia opłać zamówienie w serwisie PayU lub wybierz płatność u kuriera.

Krok 3. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz od okazjonalny.info potwierdzenie na wskazany adres e-mail.

Jeśli wybierasz formę elektroniczną, dokumenty również zostaną przesłane na pocztę mailową. W przypadku wyboru oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym przesyłka kurierska trafi do Ciebie w ciągu 2 dni roboczych.

Po skompletowaniu dokumentów najemca może udać się do notariusza w celu sfinalizowania umowy najmu okazjonalnego.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.