Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jaka forma umowy najmu jest akceptowana przy ubezpieczeniu płatności czynszu?

Jaka forma umowy najmu jest akceptowana przy ubezpieczeniu płatności czynszu?

Akceptowana jest każda forma umowy najmu zawarta w formie dokumentowej - czyli umowa zawarta na piśmie, mailowo lub elektronicznie. Nieakceptowane są umowy ustne.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.