Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Jaka jest cena ubezpieczenia płatności czynszu?

Jaka jest cena ubezpieczenia płatności czynszu?

Cena ubezpieczenia płatności czynszu jest zależna od kilku określonych czynników. Informacje o cenie można znaleźć w artykule “Ile kosztuje ubezpieczenie płatności czynszu?” w kategorii “Cennik i płatności”.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.