Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jaki jest czas oczekiwania na oświadczenie?

Jaki jest czas oczekiwania na oświadczenie?

Adres do umowy najmu okazjonalnego to usługa dostarczana przez naszego partnera – firmę okazjonalny.info. Standardowo czas realizacji zamówienia wynosi:

  • 1-2 dni robocze w przypadku zamówienia oświadczenia z podpisem potwierdzonym przez notariusza wysyłanego kurierem.
  • 1 dzień roboczy w przypadku zamówienia oświadczenia z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u zespołu okazjonalny.info pod numerem 881 625 360 lub 884 925 360 lub na najem@okazjonalny.info.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.