Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jaki jest czas zwrotu za niewykorzystaną składkę?

Jaki jest czas zwrotu za niewykorzystaną składkę?

W przypadku rozwiązania polisy przed czasem wartość niewykorzystanej składki zostanie zwrócona w ciągu przez PZU do 60 dni kalendarzowych.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.