Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Ubezpieczenia są zawierane na rok z możliwością rozwiązania polisy w różnych okresach w zależności od powodu rozwiązania oraz typu polisy – w razie takiej potrzeby wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo: info@simpl.rent. Możesz samodzielnie wybrać datę początku ubezpieczenia, jednak nie może być ona wcześniejsza, niż następnego dnia po zapłaceniu składki. To znaczy, że jeśli dzisiaj wykupisz ubezpieczenie, to najwcześniej może ono obowiązywać od jutra (oczywiście, jeśli podasz taką datę w procesie zakupu ubezpieczenia).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.