Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jakie dane są potrzebne do zakupu ubezpieczenia najemcy?

Jakie dane są potrzebne do zakupu ubezpieczenia najemcy?

Do zakupu ubezpieczenia najemcy potrzebne są:

  • Dane ubezpieczonego (najemcy) – imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia.
  • Dane ubezpieczającego – jeśli ktoś kupuje ubezpieczenie w imieniu najemcy.
  • Adres najmowanej nieruchomości.
  • Data rozpoczęcia ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.