Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji tożsamości?

Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji tożsamości?

Do potwierdzenia tożsamości konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) lub konta bankowego.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.