Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Jakie formy wysyłki są dostępne?

Jakie formy wysyłki są dostępne?

Forma wysyłki dokumentów zależy od wybranego rodzaju oświadczenia. Kupujący ma możliwość wybrać 1 z 2 opcji:

  • Oświadczenie z podpisem potwierdzonym przez notariusza wysyłane kurierem na wskazany adres.
  • Oświadczenie PDF z elektronicznym podpisem kwalifikowanym wysyłane mailowo na podany adres e-mail.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.