Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jakie metody weryfikacji zarobków są dostępne?

Jakie metody weryfikacji zarobków są dostępne?

Na platformie simpl.rent udostępniamy dwie metody weryfikacji zarobków. Poniżej przedstawiamy opis obu metod wraz z naszymi rekomendacjami, które pomogą przyspieszyć proces weryfikacji:

1. Weryfikacja poprzez logowanie do konta w banku

Metoda umożliwia weryfikację poprzez bezpośrednie zalogowanie się do konta bankowego. Rekomendujemy tę opcję osobom, które otrzymują regularne wypłaty od pracodawcy tytułem "wypłata", “wynagrodzenie” itp. z ostatnich 3 miesięcy, obejmujące bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku braku 3 regularnych wypłat, prosimy o skorzystanie z drugiej metody weryfikacji.

2. Weryfikacja poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających dochody

Drugi sposób weryfikacji to przesłanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz otrzymywanie wypłat z 3 ostatnich miesięcy. Rekomendujemy tę opcję osobom, które nie spełniają kryteriów weryfikacji poprzez logowanie się do banku.

👉 Więcej informacji o sprawdzaniu zarobków i wymaganych dokumentach można znaleźć w Polityce weryfikacji zarobków

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.