Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jakie metody weryfikacji zarobków są dostępne?

Jakie metody weryfikacji zarobków są dostępne?

W ramach weryfikacji zarobków musisz posłużyć się dokumentami, które potwierdzają zatrudnienie oraz otrzymywane z tego tytułu zarobki.

Jeżeli na etapie weryfikacji tożsamości wybrałeś logowanie się do banku, jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie i Twoje wynagrodzenie wynosi minimum dwukrotność opłat za najem to w tym kroku będziesz musiał dołączyć tylko dokument potwierdzający zatrudnienie, taki jak podpisana przez obie strony umowa czy zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy. W przypadku braku regularnych wypłat, konieczne jest nie tylko dołączenie umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, ale również potwierdzeń otrzymywania wynagrodzenia za minimum 3 ostatnie miesiące w formie plików PDF – takie jak potwierdzenia przelewów z bankowości elektronicznej czy zdjęcia lub skany odcinków płacowych.

W celu zapewnienia kompleksowej weryfikacji zarobków, akceptujemy różnorodne dokumenty potwierdzające źródło dochodów. W Polityce Weryfikacji Zarobków znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące akceptowanych dokumentów dla różnych rodzajów zatrudnienia oraz działalności gospodarczej, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Weryfikacji Zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.