Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jakie są dostępne metody płatności?

Jakie są dostępne metody płatności?

To Ty decydujesz, jak i kiedy płacisz. Możesz wybrać płatności miesięczne lub opłacić składkę z góry na rok. Dostępne formy płatności oferowane przez naszego partnera PayU to przelew bankowy, BLIK oraz karta płatnicza. Płatności miesięczne możliwe są tylko za pomocą karty płatniczej.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.