Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jakie są główne różnice w pakietach Komfort a Super Plus?

Jakie są główne różnice w pakietach Komfort a Super Plus?

Oprócz standardowej pomocy fachowca w obszarze assistance, Super Plus oferuje dodatkowo szereg korzyści, takich jak pobyt w mieszkaniu zastępczym, ochrona ocalałego mienia po szkodzie, wsparcie po wystąpieniu szkody, usługi deratyzacji i dezynsekcji, a także naprawa sprzętu RTV i AGD (sprzęt nie może być starszy niż 5 lat) oraz zdalna pomoc informatyka w przypadku awarii oprogramowania.

Pełen zakres świadczeń jest szczegółowo opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) w tabeli umieszczonej na stronie 30.

👉 Przeczytaj w Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.