Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Jakie są możliwe sposoby płatności?

Jakie są możliwe sposoby płatności?

Dostępne formy płatności oferowane przez naszego partnera PayU to przelew bankowy, BLIK oraz karta płatnicza. Ubezpieczenie najemcy można wykupić wyłącznie przez opłacenie rocznej składki z góry.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.