Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Jakie są sposoby zakupu ubezpieczenia najemcy?

Jakie są sposoby zakupu ubezpieczenia najemcy?

Oferujemy 3 sposoby zakupu ubezpieczenia najemcy:

  • Samodzielny zakup przez najemcę bezpośrednio przez stronę.
  • Zakup ubezpieczenia najemcy z zaproszenia wysłanego przez wynajmującego.
  • Wykupienie ubezpieczenia w imieniu najemcy (np. przez agenta nieruchomości).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.