Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Kiedy nie ma obowiązku sporządzania świadectwa?

Kiedy nie ma obowiązku sporządzania świadectwa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek lub mieszkanie „na własny użytek” (nie planujemy sprzedaży ani wynajmu).

Dodatkowo istnieje lista wyjątków, dla których posiadanie certyfikatu nie jest konieczne:

  • Budynek ma miano zabytku lub jest używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej.
  • Budynek ma charakter przemysłowy oraz gospodarczy i nie jest wyposażony w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
  • Budynek pełni funkcje mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
  • W przypadku budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2 oraz gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone