Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Kiedy wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 10 000 zł?

Kiedy wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 10 000 zł?

W przypadku, gdy z winy okazjonalny.info najemca nie będzie mógł zamieszkać w lokalu należącym do firmy, to właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości 10 000 zł.

Szczegóły na temat usługi można uzyskać bezpośrednio u firmy okazjonalny.info pod numerem 881 625 360 lub 884 925 360 lub na najem@okazjonalny.info.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.