Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenia (ogólne)

Kim jesteście, żeby sprzedawać ubezpieczenia?

Kim jesteście, żeby sprzedawać ubezpieczenia?

Jesteśmy agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W zakresie produktów ubezpieczeniowych współpracujemy z prowadzącym działalność od 1803 roku, największym ubezpieczycielem w Polsce – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, czyli PZU. Na pytanie „Kim jesteśmy, żeby sprzedawać ubezpieczenia?” odpowiadamy, że przede wszystkim jesteśmy organizacją, która rozumie, jak skomplikowany i niejasny może być świat ubezpieczeń i właśnie dlatego postanowiliśmy go zmienić.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.