Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Kogo można zweryfikować?

Kogo można zweryfikować?

W simpl.rent można zweryfikować osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, w tym weryfikacje grupowe do 5 osób, a także weryfikacje osób z zagranicy. Zwykle ograniczeniem są zarobki, dlatego zapoznaj się z naszą polityką weryfikacji zarobków, aby sprawdzić czy przypadek Twojego najemcy będzie zweryfikowany.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.