Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Kto dostanie odszkodowanie w razie szkody – najemca czy właściciel?

Kto dostanie odszkodowanie w razie szkody – najemca czy właściciel?

Szkoda z OC najemcy może zostać zgłoszona zarówno przez najemcę, jak i poszkodowany (np. właściciel). Odszkodowanie jest wypłacane stronie poszkodowanej, ale pieniądze może także otrzymać najemca za odpowiednią zgodą strony poszkodowanej.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.