Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Kto może zamówić adres niezbędny do najmu okazjonalnego?

Kto może zamówić adres niezbędny do najmu okazjonalnego?

Usługa adresu do oświadczenia niezbędnego podczas najmu okazjonalnego jest dedykowana najemcom z Polski i zagranicy, właścicielom, a także agentom lub zarządcom, którzy chcą jeszcze lepiej zabezpieczyć interes klienta.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.