Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Kto może zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Kto może zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia płatności czynszu?

Zgłoszenia szkody może dokonać osoba ubezpieczona. W przypadku płatności czynszu będzie to właściciel mieszkania na wynajem lub inna osoba wskazana w polisie, która otrzymuje czynsz od najemców np. zarządca najmu.

Czy artykuł był pomocny?

simpl sp. z o.o. © wszystkie prawa zastrzeżone