Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Kto musi posiadać certyfikat energetyczny?

Kto musi posiadać certyfikat energetyczny?

Każda osoba, która zamierza wynająć lub sprzedać nieruchomość lub część budynku jest zobowiązana do przedstawienia świadectwa zainteresowanej stronie transakcji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.