Masz mieszkanie na wynajem? 🏠 🔑 Zapisz się na DARMOWE SZKOLENIE o najmie okazjonalnym  

Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Kto płaci za oświadczenie do najmu okazjonalnego?

Kto płaci za oświadczenie do najmu okazjonalnego?

Aspekt zapłaty za oświadczenie jest kwestią umowną. Nie funkcjonuje żaden standard rynkowy, kto powinien pokrywać koszt oświadczenia o adresie do umowy najmu okazjonalnego. Decyzja zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.