Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Kto wybiera prawnika w ramach ubezpieczenia Ochrony prawnej?

Kto wybiera prawnika w ramach ubezpieczenia Ochrony prawnej?

Masz pełną swobodę wyboru, jaki radca prawny lub adwokat będzie reprezentował Twoje interesy lub udzielał Ci pomocy. Jednak przed podjęciem wyboru należy poinformować o tym PZU inaczej zwrot za usługi prawnicze może nie przysługiwać. Jeśli wyrazisz chęć, PZU może również niezobowiązująco zarekomendować Ci jakiegoś eksperta. O Twojej decyzji wystarczy poinformować podczas rozmowy z ubezpieczycielem przy zgłoszeniu zdarzenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.