Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Mam negatywny wynik Certyfikatu Najemcy. Co dalej?

Mam negatywny wynik Certyfikatu Najemcy. Co dalej?

Brak otrzymania pozytywnego Certyfikatu Najemcy nie wyklucza możliwości wynajęcia konkretnego mieszkania. W takim przypadku rekomendujemy skontaktowanie się z właścicielem nieruchomości, do którego należy ostateczna decyzja. Po rozpatrzeniu okoliczności właściciel może zaoferować najem na indywidualnych warunkach, np. wymagać wpłatę wyższej kaucji, uiszczenia czynszu za okres kilku miesięcy z góry, przedstawienia poręczyciela lub pokrycia kosztu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.