Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Moja weryfikacja zarobków ma status “w trakcie”. Co to oznacza?

Moja weryfikacja zarobków ma status “w trakcie”. Co to oznacza?

Oznacza to, że dokumenty zarobkowe są weryfikowane przez zespół simpl.rent. Jeśli wszystkie dokumenty są dostarczone poprawnie, status powinien zostać zaktualizowany w ciągu godziny (w dni robocze od 9 do 18).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.