Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie mieszkania i domu

Moje mieszkanie jest przeznaczone na wynajem. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania i domu?

Moje mieszkanie jest przeznaczone na wynajem. Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania i domu?

Jak najbardziej możesz! Ważne, aby posiadać prawo własności do ubezpieczonego mieszkania lub domu i nie prowadzić tam działalności gospodarczej (OWU - §2 pkt 1 i 2)

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.