Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Na czym polega weryfikacja grupowa?

Na czym polega weryfikacja grupowa?

Weryfikacja grupowa to niezależne weryfikacje kilku najemców - każdy najemca otrzyma osobny Certyfikat Najemcy, ale etap weryfikacji zarobków będzie połączony dla wszystkich (przykład poniżej). Jeśli myślisz o wynajmie mieszkania rodzinie, grupie znajomych lub nieznajomych, grupowa weryfikacja pomoże Ci łatwo sprawdzić, czy wszystkie zainteresowane osoby są wiarygodne i będą w stanie regulować płatności na czas. Wygenerowany link należy wysłać do każdej weryfikowanej osoby. Podczas jednego procesu możesz zweryfikować maksymalnie do 5 najemców.

Dla przykładu, 3 najemców chce wynająć nieruchomość o wysokości miesięcznego czynszu 5 tys. zł. Podczas weryfikacji sprawdzimy, czy ich łączne zarobki są większe niż dwukrotność czynszu i tym samym, czy występuje ryzyko nieterminowych płatności. Jednocześnie, weryfikujemy z osobna tożsamość każdego najemcy oraz zadłużenie w ramach historii płatniczej i kredytowej.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.