Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

O czym należy pamiętać przy metodzie logowanie do banku?

O czym należy pamiętać przy metodzie logowanie do banku?

Metoda umożliwia weryfikację poprzez bezpośrednie zalogowanie się do konta bankowego. Rekomendujemy tę opcję osobom, które otrzymują regularne wypłaty od pracodawcy tytułem "wypłata", “wynagrodzenie” itp. z ostatnich 3 miesięcy, obejmujące bieżący okres rozliczeniowy. W przypadku braku regularnych wypłat, prosimy o skorzystanie z drugiej metody weryfikacji – przesłania dokumentów potwierdzających dochody.

Do weryfikacji zarobków za pomocą metody logowania do banku należy wykorzystać indywidualne konto bankowe (nie firmowe).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.