Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Prowadzę działalność gospodarczą. Jak wykazać zarobki?

Prowadzę działalność gospodarczą. Jak wykazać zarobki?

Działalność gospodarcza w Polsce

W przypadku działalności gospodarczej zarejestrowanej i prowadzonej w Polsce prosimy o:

 • Numer NIP.
 • Księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów za 6 ostatnich miesięcy.
 • Zestawienie transakcji z rachunku firmowego bankowości elektronicznej za minimum 6 ostatnich miesięcy.

Dodatkowo możemy poprosić o:

 • Potwierdzenia przelewów podatków za 6 ostatnich miesięcy.
 • Potwierdzenia przelewów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS) za 6 ostatnich miesięcy

Działalność gospodarcza za granicą Polski

W przypadku działalności gospodarczej zarejestrowanej i/lub prowadzonej za granicą prosimy o:

 • Zagraniczny numer identyfikacji podatkowej.
 • Dokument księgowy potwierdzający przepływy pieniężne za 6 ostatnich miesięcy.
 • Faktury z ostatnich 6 miesięcy.
 • Wyciąg bankowy za 6 ostatnich miesięcy potwierdzający otrzymywanie wynagrodzenia zgodnie z działalnością.

Dodatkowo możemy poprosić o:

 • Potwierdzenia przelewów podatków za 6 ostatnich miesięcy.
 • Potwierdzenia przelewów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiednik polskiego ZUS) za 6 ostatnich miesięcy.

Przy uznaniu dochodów z działalności gospodarczej weźmiemy pod uwagę, czy istnieje możliwość pozyskiwania wynagrodzenia z działalności zagranicznej podczas mieszkania w Polsce.

👉Więcej informacji na temat wymaganych dokumentach przy prowadzeniu działalności gospodarczej można znaleźć w Polityce weryfikacji zarobków.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.