Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Ten sam najemca (osoba prywatna lub firma) najmuje wiele nieruchomości na cele mieszkalne (np. dla pracowników). Czy mogę ubezpieczyć je wszystkie?

Ten sam najemca (osoba prywatna lub firma) najmuje wiele nieruchomości na cele mieszkalne (np. dla pracowników). Czy mogę ubezpieczyć je wszystkie?

W ramach ubezpieczenia płatności czynszu (ryzyko braku płatności lub przerwy w najmie), można ubezpieczyć maksymalnie 10 nieruchomości, które najmuje ten sam najemca.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.