Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Umowa najmu podpisana jest na rodzica. Kto powinien być ubezpieczonym?

Umowa najmu podpisana jest na rodzica. Kto powinien być ubezpieczonym?

Ubezpieczona powinna być osoba, która rzeczywiście będzie zamieszkiwała wynajmowane mieszkanie. Nawet jeśli rodzic podpisuje umowę najmu, rekomendujemy uwzględnienie w umowie dziecka jako osoby zamieszkującej i korzystającej z lokalu. Jeśli osobą zamieszkującą lokal jest osoba niepełnoletnia, wtedy OC najemcy może być zawarte na rodzica, ponieważ w rozumieniu OWU dziecko będzie domownikiem pozostającym w gospodarstwie domowym na utrzymaniu rodzica.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.