Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

W umowie najmu podane są dwie stawki za czynszu najmu. Jaką kwotę zwróci ubezpieczyciel?

W umowie najmu podane są dwie stawki za czynszu najmu. Jaką kwotę zwróci ubezpieczyciel?

W przypadku umów najmu, gdzie występują dwie stawki czynszu - na przykład 2200 zł miesięcznie, jeśli płatność przez najemcę jest dokonywana w terminie, lub 2500 zł miesięcznie, jeśli płatność nie jest dokonana w terminie - podczas procesu zakupu ubezpieczenia należy wpisać niższą stawkę, czyli 2200 zł z łączną sumą ubezpieczenia w wysokości 6600 zł. Zgodnie z zasadami działania ubezpieczenia, odszkodowanie wypłacone zostałoby do wysokości pierwszego, niższego czynszu wskazanego w umowie, czyli 2200 zł. Stawka wyższa jest traktowana jako kara za brak płatności w terminie, a kara nie jest objęta definicją czynszu najmu.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.